1. INTRODUCERE

 

Politica anti-mită și anti-corupție a SPORT VISION TRADING, denumită în continuare „Politica”, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile companiei, atât în interiorul SPORT VISION TRADING, cât și în raport cu partenerii ei de afaceri.

Fundamentul oricărei relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. SPORT VISION TRADING solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele sau pe seama sa, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

Prezenta Politică reflectă determinarea SPORT VISION TRADING de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează interzicerea oricărei forme de mituire. În acest context, SPORT VISION TRADING acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție atât între companiile private cat și între companiile private și entitățile guvernamentale.

Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, SPORT VISION TRADING a dezvoltat prezenta Politică, ce se aplică atât organizației, cât și partenerilor externi cu care aceasta colaborează.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea conducerii companiei privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici care:

 • interzice orice formă de mituire;
 • cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită și anti-corupție aplicabilă organizației;
 • este concepută ținând cont de scopul organizației;
 • furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;
 • include angajamentele companiei privind îndeplinirea cerințelor de conformare la sistemul de management anti-mită implementat de către organizație;
 • încurajează și sprijină semnalarea preocupărilor de bună-credință sau din motive rezonabile de a crede astfel a oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, și garantează lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;
 • include angajamentul companiei de a tinde spre îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;
 • explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
 • explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită al organizației.

Prezenta Politică este implementata la nivelul Societății și este validă pentru toate subdiviziile sale structurale, în plus aceasta se aplică în cazul tuturor tipurilor de activități proprii sau subcontractate desfășurate de Sport Vision Trading.

 

2. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ ȘI ANTI-CORUPȚIE

 

Prezenta Politica oferă suport sistemului anti-mită si anti-corupție general al societății Sport Vision Trading, în acord cu cerințele de afaceri și cu legile si regulamentele aplicabile.

Politica anti-mită și anti-corupție are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii societății (se aplică tuturor structurilor operaționale, activităților societății, salariaților, părților care acționează în numele și pe seama societății), precum și pentru partenerii de afaceri ai S.C. SPORT VISION TRADING S.R.L..

Fiecare persoană implicată are obligația să citească și să se familiarizeze cu Politica anti-mită și să aibă responsabilitatea conformării prevederilor ei, iar în caz contrar va suporta consecințele impuse de legislația în vigoare și de sistemul de management anti-mită al S.C. SPORT VISION TRADING S.R.L..

În vederea respectării față de terți (parteneri de afaceri), prezenta Politică va fi publică și pe pagina web a societății, respectiv www.tike.ro .

Prezenta politică prezintă un set de reguli și de principii care vizează etica în afaceri și, deopotrivă, reprezintă angajamentul ferm al S.C. SPORT VISION TRADING S.R.L., în vederea prevenirii și combaterii mitei, vizând în principal prevenirea și combaterea faptelor de mituire.

 

3. ÎNTELEGEREA POLITICII

A. Ce reprezintă?

Așadar, termenul de „corupție” este în directă legătură cu acela de „integritate”. Conform Transparency International: corupția este folosirea abuzivă a puterii încredințate, pentru obținerea de beneficii personale. Prin această definiție nu se are în vedere doar puterea publică, corupția putând apărea și în domeniul privat. Nu este vorba doar de beneficiile de natură financiară, ci de avantajele de orice natură, inclusiv cele nemateriale, cum ar fi realizarea de ambiții politice sau profesionale, ori avansări sau premieri.

Termenul de “mită” reprezintă o suma de bani sau orice alte obiecte date, ori promise unei persoane, în scopul de a o determina pe aceasta să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească conform dorințelor ilegale ale unui individ. Mita poate fi întâlnita și sub denumirile de șperț sau șpagă.

În acțiunea de mituire pot fi identificate două părți:

 • una care dă mită și reprezintă darea de mită - corupție activă, și
 • una care primește mită, aceasta din urmă putând fi acuzată de luare de mită - corupție pasivă.

B. DE CE contează?

Elementele determinante ale acestei politici sunt reprezentate de valorile sociale și economice pe care legea are datoria de a le proteja.

Grupul Sport Vision este dedicat în a-și desfășura afacerea aplicând cele mai ridicate standarde de etică și integritate în toate țările în care activează. Chiar și o simplă asociere cu corupția poate afecta imaginea Grupului și ar avea efecte asupra activităților acestuia. De asemenea, ar putea aduce suspiciuni asupra integrității morale a persoanelor care reprezintă Grupul sau care lucrează în cadrul Sport Vision.

Este de asemenea în cultura SPORT VISION alinierea cu prevederile Legii privind practicile de corupție (Foreign Corrupt Pratice Act) din SUA, Legea Anticorupție (Bribery Act) 2011 UK, precum și cu oricare alte normative în vigoare. Încălcarea legislației referitoare la corupție poate duce către sancțiuni civile și/sau penale până la privarea de libertate.

C. CUM procedăm?

Sport Vision Trading interzice angajaților și colaboratorilor oferirea, promiterea, autorizarea sau acceptarea și solicitarea, în mod direct și indirect, a oricărei plăți, cadou sau oricărui obiect de valoare, cu scopul de a obține avantaje necuvenite în mod normal.

D. CUI se aplică?

Politica este valabilă pentru toți angajații Societății. Persoanelor vizate li se cere să se familiarizeze cu/să respecte prezenta politică.

Persoanele vizate au responsabilitatea și obligația personală de a desfășura activitățile de afaceri ale Societății în mod etic și în conformitate cu legea. În caz contrar, față de oricare persoană vizată se pot lua măsuri disciplinare, măsuri reglementare și penale, care pot duce la amenzi, excluderea din anumite poziții, atingere adusă reputației și alte sancțiuni, până la închisoare.

Prezenta Politică este valabilă pentru toți angajații, atât de la sediul companiei, cât și din din magazinele Sport Vision / Buzz / Tike, precum și colaboratorilor companiei, soților/soțiilor și membrilor de familie.

 

4. PRINCIPIILE ȘI REGULILE SOCIETĂȚII

 

Mita și corupția sunt interzise prin lege. Practic, toate jurisdicțiile interzic mituirea funcționarilor guvernamentali locali, multe jurisdicții interzic mituirea funcționarilor străini din sectorul public și mituirea funcționarilor din sectorul privat sau cel „comercial”, cunoscută și sub numele de comisioane ilegale.

Această Politică impune respectarea tuturor acestor legi. Mita și corupția pot avea ca rezultat riscuri juridice și urmări majore privind reputația Companiei noastre, dar și pentru persoanele fizice, inclusiv sub forma unor amenzi substanțiale și posibile condamnări cu închisoarea. Încălcarea acestei Politici sau omisiunea raportării situațiilor de încălcare a acestei Politici pe care le cunoașteți sau ar fi trebuit să le cunoașteți vor avea ca rezultat sancțiuni (inclusiv până la încetarea contractului de muncă) și pot fi raportate autorităților competente, care pot demara proceduri penale împotriva dumneavoastră.

4.1 Reguli de bază

Angajaților/colaboratorilor le este interzisă mituirea sau folosirea intermediarilor (agenți, consultanți, distribuitori) în scopul obținerii de avantaje necuvenite prin intermediul mituirii.

Sport Vision nu face diferența între reprezentanții publici și persoanele din mediul privat în ceea ce privește oferirea/primirea mitei; mita, așa cum este definită în aceasta politica, nu este acceptată în niciuna dintre formele ei, către nici o persoană, indiferent de statutul acesteia.

Mita poate lua diverse forme, de la varianta banilor în numerar, la produse/servicii de valoare. De fapt, chiar și anumite practici uzuale de business sau activități sociale, în anumite circumstanțe, pot fi considerate acte de mită și corupție. 

4.2 Relația cu oficialii publici

Sport Vision nu separă conceptele privind oficialii publici față de persoanele din mediul privat în ceea ce privește aplicarea regulilor anti-mită. Totuși, este deosebit de importantă recunoașterea persoanei cu titlu de Oficial Public, deoarece reguli mai stricte și specifice există pentru acest segment, care nu se aplică în mediul privat de afaceri.

Prin „oficial public” se înțelege:

 • Orice angajat al unui guvern sau departament, agenție sau instrument al unui guvern;
 • Orice persoană care acționează într-o calitate oficială pentru, sau în numele unui guvern sau departament, agenție sau instrument al acestuia;
 • Orice funcționar sau angajat al unei societăți deținute total sau parțial de un guvern;
 • Orice funcționar sau angajat al unei organizații internațional publice;
 • Orice funcționar sau angajat al unui partid politic sau orice persoană care acționează într-o calitate oficială în numele unui partid politic;
 • Orice candidat pentru o funcție politică, care are, în desfășurarea atribuțiilor de funcționar public, inspecții periodice, atribuirea de autorizații și licențe etc.

În orice interacțiune cu funcționarii publici, se va avea un comportament corespunzător și se vor aplica doar practici etice. Angajații/colaboratorii Tike nu vor participa și/sau iniția orice activitate sau relație care să poată afecta integritatea funcționarului public sau reputația industriei de echipamente sportive și a companiei.

Interacțiunile dintre Sport Vision și funcționarii publici trebuie conduse în baza celor mai înalte standarde de etică și profesionalism și trebuie să evite orice percepție de conflict de interese.

4.3 Plăți de facilitare

Sport Vision Trading interzice orice plăți de facilitare, acestea fiind considerate o altă formă de mită. Aceste plăți sunt neoficiale, neadecvate - nu în mod obligatoriu de valori mari - care facilitează obținerea de rezultate pe o cale mai scurtă decât cea legitimă. Aceste plăți de facilitare au ca principal scop reducerea timpului de răspuns și acțiune din partea organismelor guvernamentale.

4.4 Interacțiunile din sectorul privat

Angajații Tike nu trebuie să accepte sau să solicite cadouri, plăți sau alți stimuli și favoruri în desfășurarea activității pentru și în numele Sport Vision.

Cadourile, ospitalitatea și/sau evenimentele de divertisment nu trebuie niciodată promise sau oferite cu scopul de a obține favoruri pentru Sport Vision, pentru a premia astfel de acțiuni deja întreprinse sau pentru a elimina dezavantajele Sport Vision în respectiva afacere.

Numerarul, cadourile sau echivalentele de numerar (ex. bonurile valorice) nu trebuie oferite niciodată. 

Un angajat poate oferi sau accepta ospitalitatea în limite decente, de la un partener potențial sau curent, atât timp cât politicile interne și cultura de business permit astfel de acțiuni, iar astfel de acțiuni nu vor putea niciodată sa aducă prejudicii numelui companiei.

Tot în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus, se pot oferi sau primi cadouri de valoare modică, care să fie aliniate practicilor locale, politicilor și procedurilor companiei.

În toate cazurile, toate cheltuielile generate trebuie documentate într-o manieră transparentă, aprobate de către superiori și înregistrate conform standardelor locale.

4.5 Înregistrările fiscale și financiare

Sport Vision Trading înregistrează și menține datele financiare și de afaceri în mod clar, precis și documentat, într-o manieră transparentă.

Evidențe separate sau duale sunt strict interzise în cadrul Sport Vision și nu vor fi tolerate în nici o activitate sau sub-activitate a sa.

Păstrarea și arhivarea înregistrărilor și documentelor aparținând Sport Vision Trading sunt aliniate standardelor și reglementarilor în vigoare.

4.6 Prospectarea de noi afaceri

Înainte de a iniția noi oportunități de afaceri, o analiză a partenerului/partenerilor de afaceri se va efectua din punct de vedere al integrității și al cerințelor privind prezenta politică.

Pentru potențiale riscuri identificate privind practicile anti-mită și anticorupție, contractul/contractele vor fi concluzionate în așa manieră încât aceste riscuri să fie acoperite și adresate, pentru siguranța afacerii Sport Vision Trading.

4.7 Relații cu terți

Compania Sport Vision poate intra in relații de afaceri cu un terț, doar dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

 • A fost identificată o nevoie reală pentru bunurile/serviciile oferite de terț;
 • Prețurile practicate de terț se înscriu în limite comparabile pe piață;
 • Partea terță este potrivită din punct de vedere al analizei Anti-mită și Anticorupție;
 • Tranzacția este soluționată printr-un document cu efect juridic (contract, comandă fermă).

 

5. INSTRUIRE ȘI MONITORIZARE

5.1 Instruire

Angajații trebuie să se familiarizeze cu conceptele și regulile descrise în prezenta procedură, care va fi obiectul unui teme de discuție aparte, în cursurile anuale pentru aspectele de conformitate.

Instruirea continuă privind activitățile de combatere a mitei și corupției este obligatorie la nivelul Societății, în scopul de a se asigura desfășurarea activității acesteia în mod etic. Întreg personalul vizat este instruit în mod regulat, începând cu trainingul introductiv de la angajare și continuând pe toată durata angajării.

Se oferă o copie a prezentei politici pe email fiecărui director, manager de magazin și angajat al Companiei. Toate actualizările politicii vor fi distribuite intern. De asemenea, politica va fi pusă la dispoziție pe site-ul web al Companiei și va fi disponibilă pentru toți angajații Companiei.

5.2. Numirea unui angajat responsabil

Sport Vision Trading se așteaptă ca întreaga echipa de manageri sa conducă prin puterea exemplului, în toate situațiile și solicită tuturor angajaților și colaboratorilor săi respectarea principiilor și regulilor anti-mită și anticorupție.

Prezenta procedură se aplica tuturor angajaților Sport Vision Trading, fiind implementată, monitorizată și impusă în mod continuu.

5.3 Încălcarea politicii

Nerespectarea acestei politici nu va fi tolerată și poate duce de la cercetare disciplinară până la încetarea contractului de muncă sau de colaborare.

5.4. Raportarea încălcărilor politicii anti-mită și anti-corupție

Angajații Tike, precum și asociații în afaceri, care știu sau au certitudinea să considere că au avut loc încălcări ale prezentei politici trebuie să le raporteze.

Orice raportare va fi tratată cu maximă confidențialitate și nu vor exista acțiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportării, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie făcută cu bună credința, despre fapte și acțiuni reale, în baza judecății obiective a celui care raportează.