POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Actualizată: Iunie 2023

 

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea datelor, avand la baza legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE .

 

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră si/sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi în contextul interactiunii cu dumneavoastră, indiferent dacă vă furnizăm produse in magazinele fizice Sport Vision, daca va furnizam materiale de marketing sau ca parte a cercetarilor de piata pe care le desfăsuram in scopuri de marketing sau științifice.

 

CINE SUNTEM:

 

Sport Vision este un retailer de imbrăcăminte și incălțăminte ce activeaza la nivel internațional, cu sediul central in Serbia, care operează in 14 țări, printre care și Romania. Toate activitățile de prelucrare a datelor sunt gestionate in comun de către urmatoarele entități din grupul Sport Vision in calitate de operatori asociați:

 • În principal, Sport Vision Trading SRL, Bd. Tudor Vladimirescu, nr 29A, Afi Tech Park 2, Et. 6, Sector 5, Bucuresti, Romania inmatriculată la Registrul Comertului cu nr. J40/14169/2014, Cod Fiscal nr. RO33878190, si
 • În subsidiar, Sport Vision d.o.o, Milentija Popovica 5/V, 11070, Belgrad, Serbia

denumiți în continuare in mod colectiv ‘Sport Vision” (cu excepția cazurilor in care este precizată expres entitatea care efectuează actele de prelucrare).

 

Datele prelucrate de Sport Vision sunt gestionate în conformitate cu regulile stabilite de Sport Vision Trading S.R.L. și Sport Vision d.o.o. Astfel, acționăm in calitate de operatori asociati, in baza unui acord scris intervenit intre noi prin care am stabilit in comun scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate pentru desfasurarea activității în magazine și la sediul Sport Vision Trading S.R.L.. Potrivit acordului specific dintre noi:

 • Sport Vision d.o.o poate avea și acces la Date pentru scopul generic al administrării Sport Vision Trading S.R.L., respectiv următoarele scopuri umbrelă circumscrise: managementul clienților/potențialilor clienți și a documentației ce ține de aceștia, evaluarea angajaților, cercetarea incidentelor, optimizarea activității Sport Vision Trading S.R.L., definirea și aplicarea strategiilor agreate în contextul oricăror proceduri oficiale/litigii de interes pentru Sport Vision d.o.o, managementul datelor și documentelor la nivelul Grupului Sport Vision, precum și orice alte scopuri corelative scopului umbrelă de a desfășura în mod adecvat și în linie cu directivele Sport Vision d.o.o activitatea din România;
 • se vor prelucra doar categoriile de date indicate în acordul dintre cele două entități pentru scopurile și temeiurile descrise în cele ce urmează, fiecare operator ținând evidența proprie a prelucrărilor
 • datele vor fi prelucrate atât direct cât și indirect prin furnizorii de servicii ai fiecărui operator, fiecare operator informând în mod adecvat persoanele vizate;
 • cererile privind datele vor fi gestionate în principiu de Sport Vision România cu cooperarea Sport Vision d.o.o..

 

Pentru oricare dintre scopurile și categoriile de persoane vizate de mai jos ,Sport Vision d.o.o poate avea acces la date ori poate decide cu privire la scopuri și mijloace în baza interesului legitim al acesteia de a asigura managementul activității Sport Vision Trading S.R.L., de a controla maniera de conformare a acesteia cu regulile stabilite de Sport Vision d.o.o, precum și cu cerințele legale aplicabile activității, de a optimiza activitatea din România, de a asigura conformarea cu regulile și standardele în materia protecției datelor cu caracter personal, de a-și apăra drepturile și interesele în contextul oricăror neînțelegeri, de a investiga orice tipuri de incidente, de a evalua activitatea angajaților locali, respectiv de a se conforma unor cerințe legale care îi sunt aplicabile și care au impact indirect și asupra activității desfășurate prin Sport Vision Trading  S.R.L.. Temeiul aplicabil pentru Sport Vision d.o.o poate fi și obligația legală a acesteia, dacă prevederi legale exprese îi impun acesteia anumite prelucrări. Accesul Sport Vision d.o.o, se va realiza diferit de la caz la caz, fie în formă anonimizată, pseudonimizată sau limitat în clar, în funcție de motivul care justifică transferul datelor.

 

 

CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

 

Categoriile de persoane vizate care interacționează în orice mod cu magazinele Sport Vision sau afiliate (www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro sau www.tike.ro  - “Site-ul” sau “Site-urile”), la care se refera prezenta Politică sunt:

 

 1. Clienții Consumatori: (i.e. acționând în afara unei activități profesionale), inclusiv foștii și potențialii clienți
 2. Clienții Business: persoane juridice sau persoane fizice care își desfășoară activitatea în cadrul
  unei profesii (spre exemplu, persoanele fizice autorizate, profesiile liberale, întreprinderi individuale etc.), precum și orice potențial Client Business căruia îi adresăm ofertele sau comunicările noastre comerciale, respectiv foștii clienți.

Dacă nu se prevede expres altfel, orice referire de o manieră generică la „Clienți” în prezentul document se va
considera ca fiind făcută atât la Clienții Consumatori, cât și la Clienții Business.

 1. Reprezentanții Clienților: sunt incluse în această categorie persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți legali sau, după caz, convenționali, precum și persoanele de contact din cadrul unor potențiali, actuali sau foști Clienți, după caz.
 2. vizitatorii magazinelor fizice operate de Sport Vision;
 3. utilizatorii Site-urilor;
 4. colaboratorii și/sau partenerii Sport Vision, după caz, personalul acestora implicați in derularea obligațiilor contractuale asumate de către Sport Vision, inclusiv.

Denumite colectiv (”Persoanele Vizate”).

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 

Datele Dvs. personale sunt colectate de regulă direct in cadrul magazinelor noastre, prin e-mail, prin intermediul conturilor de social media, prin centrul nostru telefonic, prin intermediul platformelor & aplicatiilor folosite de noi, prin intermediul contractelor semnate cu noi si prin posta/curier. În funcție de circumstanțele relevante și de legile și cerințele locale aplicabile, putem colecta unele sau toate categoriile de date enumerate mai jos:

 1. Date de Identificare, spre exemplu: numele și prenumele, cetățenia, și semnătura dvs., date privind calitatea de reprezentant/ împuternicit al Clientului Consumator; sau datele dvs. de identificare fiscală și identificatori unici similari – dacă acționați în calitate de Client Business persoană fizică; spre exemplu, codul de identificare fiscală;
 2. Date de Contact, spre exemplu adresa dvs. de domiciliu sau reședință, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil precum și adresa dvs. de e-mail;
 3. Date de Cont, spre exemplu numărul de client, facturile emise, plățile efectuate și istoricul plăților, data semnării contractului, oferte, retururi, permisiuni exprimate, beneficii și avantaje, etc.;
 4. Date Financiare, spre exemplu informații cu privire la cardul dvs. de credit/ debit, informații cu privire la contul dvs. bancar și alte informații bancare, solicitări de retur și statusul acestora, informații privind motivele de solicitare a rambursării plăților;
 5. Date privind calificarea, spre exemplu profesia sau ocupația (spre exemplu, în cazurile în care acționați în calitate de Reprezentant sau persoană de contact pentru un Client Business);
 6. Date demografice: sexul, data nașterii;
 7. Date privind managementul valorii Clienților, spre exemplu (i) preferințele dvs. pentru anumite produse specifice
  stilului dvs. de viață, (ii) informații de fidelizare a clienților (calitatea de membru al Programului nostru Sport&Bonus, puncte acumulate etc.), (iii) date privind statusul de client
 8. Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii va rugăm accesați politica de cookies a Sport Vision: https://www.sportvision.ro/module-cookie.
 9. Date de Autentificare – parole, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la conturiDate legate de dispozitivul dvs. (pentru accesare Site-uri): tip dispozitiv, IP;
 10. Date privind Relația cu Clienții, spre exemplu (i) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic cu serviciul de relații cu clienții, sau o corespondență de live chat/e-mail, (ii) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de contract sau feedbackul dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport (notițe, înregistrări etc.), inclusiv durata medie a acestora, (v) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la produsele noastre și/sau ale altor furnizori de produse de pe piață, (vi) înregistrări video ale interacțiunii dvs. cu agenții noștri din magazine;
 11. Date privind Relația cu Vizitatorii/Utilizatorii, după caz, spre exemplu (i) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic cu serviciul de relații cu vizitatorii/utilizatorii, sau o corespondență de live chat/e-mail, (ii) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de produse sau feedbackul dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport (notițe, înregistrări etc.), inclusiv durata medie a acestora, (v) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la produsele noastre și/sau ale altor furnizori de produse de pe piață, (vi) înregistrări video ale interacțiunii dvs. cu agenții noștri din magazine; (vii) permisiuni pentru primirea de newslettere.
 12. Date privind interacțiunea cu produsele, spre exemplu (i) detalii cu privire la utilizarea de către dvs. a produselor noastre; (ii) informații cu privire la defecțiuni ale produselor, precum și alte evenimente care pot afecta produsele noastre, (iii) informații privind beneficiile și ofertele accesate.
 13. Date privind relația cu partenerii noștri și personalul acestora, după caz: spre exemplu (i) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic cu serviciul de relații, sau o corespondență de live chat/e-mail, (ii) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de contract sau feedbackul dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport (notițe, înregistrări etc.), inclusiv durata medie a acestora, (v) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la produsele noastre și/sau ale altor furnizori de produse de pe piață, (vi) înregistrări video ale interacțiunii dvs. cu agenții noștri din magazine.
 14. Date Deduse. Această categorie include datele generate sau deduse de noi pe baza datelor pe care le deținem despre dvs., indiferent de sursa acestora (respectiv, obținute direct de la dvs., din interacțiunea cu produsele noastre sau din surse externe, după caz). Spre exemplu, putem anticipa preferințele dvs. sau ariile dvs. de interes pe baza produselor achiziționate, putem genera profiluri (după caz, nominale sau pseudonimizate);

 

DE UNDE OBȚINEM DATELE DVS.?

 

Putem obține datele dvs. cu caracter personal:

(a). direct de la dvs., respectiv (i) când ne furnizați în mod direct informațiile, fie în scris (de ex. prin completarea unui formular), fie verbal (de ex. ca urmare a convorbirii telefonice cu dvs.) sau (ii) prin examinarea interacțiunii pe care o avem cu dvs. Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) cumpărați oricare dintre produsele și noastre, (ii) încheiați un contract de prestări servicii/oferire produse cu noi, (iii) vă abonați să primiți comunicări comerciale sau alte oferte și informări din partea noastră sau a partenerilor noștri, (iv) ne contactați prin diverse canale sau solicitați informații /oferte cu privire la un produs; (v) participați la promoții, concursuri, tombole, loterii promoționale, sau diverse studii și analize organizate sau sponsorizate de Sport Vision sau în parteneriat cu noi, (vi) vizitați sau navigați pe Site-urile noastre.

(b). din alte surse decât direct de la dvs., respectiv: (i) din surse externe, sau (ii) Date Deduse pe care le generăm pe baza datelor pe care le deținem despre dvs..

Sursele externe din care putem obține datele dvs. includ:

• Surse publice, spre exemplu site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (inclusiv baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului de Finanțe, Monitorul Oficial pentru partenerii persoane juridice, etc.).

• Terțe entități private, anume: (i) furnizorii sau contractanții noștri (inclusiv prestatori de servicii financiare – spre exemplu, statusul unei plăți), (ii) Clienții Business – atunci când acționați în calitate de reprezentant sau persoana de contact al acestora; (iii) agenții pentru sondaje și studii de piață, spre exemplu nr. dvs. de telefon și feedbackul cu privire la produsele noastre; ( (viii) furnizori de servicii de poștă sau curierat, spre exemplu cu privire la statusul livrării, sau confirmări de primire.

• Autorități sau instituții publice, spre exemplu în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de

judecată, solicitări legate de plângerile depuse de dvs. (caz în care putem afla anumite informații despre dvs.).

• Persoanele care vă reprezintă sau ne contactează în numele dvs.

Date Deduse pe care le generăm pe baza datelor pe care le deținem despre dvs., cum sunt:

• Nivelul la care beneficiați de produse – spre exemplu, defecțiunile în contextul livrării sau alte evenimente care declanșează retururi;

• Detalii cu privire la utilizarea anumitor produse de către dvs.;

 

CARE SUNT SCOPURILE DE PRELUCRARE SI CUM FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE?

 

1. Colectăm și utilizăm datele dvs. Personale, in calitate de Client Consumator sau Client Business – (persoană fizică), inclusiv in calitate de potential Client, in următoarele scopuri:

 

 1. Încheierea și executarea contractului

În scopul facilitării furnizării de produse și servicii online sau in cadrul magazinelor noastre, inclusiv executarea contractului și finalizarea comenzii specifice, comunicarea cu vizitatorul/utilizatorul inregistrat și transmiterea de mesaje de informare cu privire la etapele de prelucrare  a comenzii, furnizarea de clarificări legate de comanda și, in general, de informații privind achizițiile efectuate, livrarea comenzii la locul ales și informarea cu privire la stadiul comenzii). În acest scop putem colecta urmatoarele date, in limita necesitaților: Date de identificare: numele și prenumele; Date de contact: numărul de telefon/adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, Date financiare: date aferente plaților, Date de Autentificare: IP și date privind dispozitivul utilizat pentru acces, username, parolă, Date de cont: istoricul comenzilor și livrărilor, produse care se afla in coșul de cumparaturi sau in lista de favorite, Date privind relația cu clienții și Date privind interacțiunea cu produsele.

 

În cazul in care se solicită livrarea de produse sau servicii catre o terță persoana, alta decat vizitatorul sau utilizatorul înregistrat, acesta din urmă recunoaște că va fi pe deplin responsabil pentru informarea persoanei pe care o desemnează ca destinatar, pentru dezvaluirea datelor sale personale catre Sport Vision, in scopul unic de a-i livra produsele respective și isi asumă intreaga responsabilitate pentru orice pretenții ale acestei persoane fată de Sport Vision. Datele prelucrare in acest scop sunt cele prezentate la punctul a) de mai sus. Detaliile cardului de credit utilizat de vizitator sau de utilizatorul înregistrat sunt procesate in mediul securizat al procesatorului de plăti.

Temei: încheierea și executarea contractului cu dvs. (în momentul în care plasați o comanda și acceptați termenii și condițiile de pe website între noi și dvs. se încheie un contract), respectiv când plasați o comandă în magazin aderați la termenii și condițiile noastre - atunci când vorbim de operațiuni de prelucrare care au o legătură strânsă cu relația noastră contractuală și interesele noastre legitime: de a dovedi executarea obligațiilor noastre contractuale ori imputarea neexecutării contractului; de a asigura calitatea produselor noastre și un management adecvat al relației cu clienții; de a ține evidența în mod adecvat a comenzilor plasate și relațiilor contractuale aferente; comunicarea adecvată cu dvs. pentru a asigura buna livrare a comenzilor și informarea adecvată privind produsele noastre; facilitarea plasării comenzilor, urmăririi acestora și modificării/anulării lor; oferirea de beneficii pentru fidelizarea clienților; respectiv de a ne conforma cu anumite obligații legale pentru protecția consumatorului.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă):

 • datele strâns legate de contract și contul de client vor fi păstrate pe întreaga durată a relației contractuale, plus încă cel puțin 3 ani de la încetare;
 • în eventualitatea unor litigii/investigații/proceduri, datele și documentele vor fi păstrate pe durata derulării acestora, și pentru o durată de 3 ani de la soluționarea finală.
 • Conturile de client nefolosite timp de 3 ani sunt considerate inactive si pot fi sterse in mod automat de catre Sport Vision.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele standard/sau solicitate de colegii noștri: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru buna încheiere/modificare și executare a comenzilor plasate. Refuzul de a furniza acele date semnalate de noi ca fiind obligatorii poate împiedica încheierea contractului, afecta buna executare a acestuia, conduce la anularea comenzii ori blocarea livrării produsului către dvs.

 1. Facturarea și procesarea plăților, scop ce include: (i) procesarea plăților pe care le efectuați, fie prin intermediul website-ului, fie plata în cont sau ramburs; în acest context, datele dvs. vor fi completate de dvs. direct în formularul procesatorului nostru de plăți  pentru scopul procesării plății dvs. sau după caz circulate de noi, în cazul unor solicitări ulterioare ori dacă optați pentru plata ramburs, vor fi transmise firmelor de curierat cu care colaborăm; (ii) emiterea de facturi pentru produsele achiziționate, perceperea sumelor corecte, ori rambursarea sumelor corecte la cerere; (iii) comunicarea cu dvs. pentru a asigura plata corectă a produselor/clarifica stadiul unei plăți;

Utilizăm următoarele categorii de date: Date de identificare (cum ar fi numele și prenumele dvs.); Date de contact (cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon); Date de cont (cum ar fi facturile, istoricul de plăți, istoricul orice alte informații legate de plata comenzii și comenzile plasate, carduri cadou); Date de autentificare; Date financiare, precum și orice alte informații pe care ni le solicitați/furnizați dvs. sau persoana care acționează pentru dvs.

Temeiuri: interesele noastre legitime: de a asigura plata în bune condiții a comenzilor plasate, valida plățile cu erori, facilita livrarea comenzilor în termen în cazul plăților eronate, asigura procesarea plăților într-un mod eficient și facil pentru clienți; încheierea și executarea contractului cu dvs. (în momentul în care plasați o comanda și acceptați termenii și condițiile de pe website între noi și dvs. se încheie un contract); obligațiile noastre legale: de a include anumite informații în facturi sau de a solicita anumite informații în cazul rambursării sumelor de bani, de a ține evidența comenzilor și plăților aferente.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă):

 • informațiile relevante pentru facturare (inclusiv comenzi), evidența plăților și documente care au legătură cu reglarea de plăți, vor fi păstrate pentru 10 ani de la momentul încheierii anului financiar în care au fost emise;
 • corespondențele cu dvs. legate de scopul de mai sus vor fi păstrate pe durata relației cu dvs. (cât aveți cont activ la noi), pentru maxim 10 ani de la creare;

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele de comandă pentru facturare sau solicitate de colegii noștri/procesatorii de plăți: datele solicitate sunt obligatorii pentru buna procesare a plății și emiterea facturilor către dvs.; în lipsa lor nu vă putem emite facturile conform legii, respectiv plățile nu pot fi procesate în mod corespunzător și astfel nu vom putea livra produsele către dvs., comanda dvs. fiind suspendată/anulată, după caz.

 1. Asistența și gestionarea relației cu Clienții, respectiv: informarea cu privire la sumele datorate nouă, stadiul plăților și/sau consecințe ale nerespectării contractelor pe care le-ați încheiat cu noi;  managementul oricăror întrebări sau solicitări, inclusiv plângeri pe care le puteți avea dvs. sau alte persoane cu privire la produsele noastre/relația contractuală cu noi, inclusiv pentru a vă furniza orice informații impuse de lege; transmiterea de mesaje privind produsele achiziționate sau de care beneficiați în mod gratuit (așa-numitele ”mesaje funcționale”). Dorim să vă ținem informați cu privire la diverse aspecte ce țin de produsele pe care le- ați cumpărat, de exemplu cu privire la modificarea termenilor și condițiilor noastre sau scoaterea unor produse de pe website, încetarea contractului, sau alte accesorii pentru produse necesare funcționării acestora.

Utilizăm următoarele date: Date de identificare (cum ar fi nume, prenume); Date de contact (cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de corespondență); Date privind relația cu clienții (cum ar fi întârzierea comenzilor, neprocesarea unei comenzi, neconfirmarea acesteia, defectele produselor, erori de plată, erori ale curierului și orice alte aspecte semnalate de dvs.).; orice alte date furnizate de dvs. prin intermediul solicitărilor și documentelor depuse în susținerea acestora; oricare alte date din categoriile enumerate mai sus ce țin de relația cu dvs. necesare soluționării solicitărilor.

Temeiuri: încheierea și executarea comenzilor plasate de dvs. sau pentru dvs., în ceea ce privește activitățile strâns legate de contract (ex., procesarea comenzilor, procesarea plăților, emiterea facturii); interesele noastre legitime de a asigura buna executare a contractului și o relație bună cu dvs. și de a ne apăra drepturile și interesele în proceduri judiciare, administrative sau similare, respectiv de a gestiona în mod corespunzător orice solicitare pe care ne-o transmiteți și de a ne îmbunătăți serviciile; obligații legale specifice în materie (ex., prelucrarea anumitor date în mod obligatoriu în formularul dedicat sesizării și pentru soluționare, obligația de a vă transmite factura pentru comanda dvs., etc.); acordul dvs. pentru cazul în care ne contactați telefonic și apelul este înregistrat.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata soluționării solicitării dvs. și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani pentru cererile soluționate, respectiv pe durata eventualelor litigii/proceduri și pentru o durată de 3 ani ulterior soluționării definitive a acestora, ori după caz, pe alte durate impuse conform obligațiilor noastre legale.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele standard/sau solicitate de colegii noștri: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a solicitărilor dvs.. Refuzul dvs., de a furniza  acele date poate împiedica ori afecta soluționarea în integralitate a cererii dvs. (e.g., refuz din lipsă de informații suficiente, întârzieri, soluționare parțială, etc.), și implicit produsele, dacă acestea depind de soluționarea cererii dvs..

Daca alegeți să ne contactați printr-un alt canal de comunicare operat de un terț (de ex.  WhatsApp, Facebook) vom partaja datele dvs personale cu deținătorul acestui canal pentru a confirma că sunteți utilizator al acestui serviciu. Vă recomandăm să verificați setările de confidențialitate si să citiți politica de confidențialitatea a respectivilor operatori pentru a obține informații mai detaliate privind modul in care aceștia utilizeaza datele personale ale utilizatorilor serviciilor pe care le furnizează.

Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea apelurilor, ne puteți contacta pe celelalte canale de comunicare.

 1. Promovarea imaginii și a produselor noastre. Îmbunătățirea relației cu Clienții

În scopul comunicării unor materiale comerciale, newslettere si/sau alerte din partea Sport Vision, constând in informații cu privire la ofertele de produse/servicii, invitații de a participa la campanii si loterii, studii, chestionare, sondaje de opinie, vouchere si/sau tichete cadou oferite in zile onomastice transmise prin posta electronica (e-mail, sms, MMS), notificări push, platforme social media pe care aveți cont si/sau apel telefonic, în scopuri de marketing, respectiv în vederea promovării serviciilor și produselor Sport Vision și pentru îmbunătăţirea experienței oferite pe Site-urile Sport Vision.

Ce date utilizăm: Date de identificare: nume, prenume; Date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală; Date privind calificarea dvs.; Date privind relația cu Clienții; Date de cont

În baza căror temeiuri vă prelucrăm datele: indiferent de tipul de produs utilizăm:  

 • apeluri (umane sau automatizate), e-mailuri, canale online – pe baza acordului dvs. de a primi astfel de comunicări; 
 • adresa de corespondență pentru a vă promova produsele și activitatea noastră  (poștă / curierat) – pe baza interesului nostru legitim de a vă ține la curent cu privire la produsele care v-ar putea interesa. Dacă nu mai doriți să primiți astfel de comunicări, vă rugăm să ne transmiteți opoziția dvs. la coordonatele de la sfârșitul acestei Politici.
 • opțiunea dvs. de marketing și respectiv dovada luării la cunoștință a acestei politici de confidențialitate – pe baza interesului nostru legitim de a păstra o evidență a conformării cu obligațiile noastre specifice în materie și de a ne apăra drepturile și interesele, dacă va fi cazul.

Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin:

 1. activarea comenzii ”Dezabonare”  - pentru comunicările prin e-mail
 2. modificarea permisiunilor din Contul de Utilizator;
 3. contactarea noastră la oricare ale date de contact disponibile pe Site-uri ori la sfârșitul acestei informări. 

Dacă vă veți retrage consimțământul exprimat sau nu ne veți furniza din start date de contact pentru acest scop, nu veți mai primi comunicări comerciale de la noi prin e-mail, telefon (inclusiv apeluri automate) sau canale online.  

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): păstrăm opțiunea dvs. de marketing și respectiv dovada luării la cunoștință a acestei politici de confidențialitate pe durata cât aceasta nu este retrasă, respectiv pentru o perioadă de 3 ani de la retragere, și prin excepție, pe durata eventualelor proceduri/litigii/controale care implică aceste date.

 1. Personalizarea comunicărilor

În scopul furnizării unor oferte personalizate, alcătuite pe baza preferințelor Dvs. Putem utiliza următoarele date: Date de identificare: numele, prenumele, Date de contact:  numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de livrare/adresa de facturare, Date demografice: varsta/data nasterii, sex, Date de cont, Date privind managementul valorii Clienților; Date privind relația cu Clienții, Date deduse.

Mai specific, putem genera analize personalizate și segmentări în funcție de nevoile noastre de marketing pentru: a ne îmbunătăți serviciile, personaliza comunicările transmise către dvs. și îmbunătăți rata de succes a campaniilor de marketing efectuate, a adapta campaniile de marketing, a determina strategia în relația cu clienții din punct de vedere al promovării produselor și serviciilor, și, în general, pentru a cunoaște mai bine profilul clienților noștri.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Dacă nu doriți să primiți comunicări personalizate sau vă retrageți acordul pentru acest scop, comunicările transmise dvs. nu vor mai fi la fel de relevante.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): păstrăm opțiunea dvs. de marketing și respectiv dovada luării la cunoștință a acestei politici de confidențialitate pe durata cât aceasta nu este retrasă, respectiv pentru o perioadă de 3 ani de la retragere, și prin excepție, pe durata eventualelor proceduri/litigii/controale care implică aceste date. Păstrăm profilul generat pe toata perioada existentei contului.

 1. Organizarea și participarea la campanii / loterii promoționale

În contextul organizării campaniilor/loteriilor, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară și pentru: (i) formalități pentru acordarea premiilor revendicate, investigarea fraudelor, aplicarea regulilor de participare la concursuri; (ii) îndeplinirea obligațiilor legale cum ar fi: plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile; publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în cadrul concursurilor cu premii organizate; operațiunile ce țin de facturarea produselor achiziționate oferite ca premii.

Vom utiliza Datele de identificare, Datele de contact, Date financiare, Date privind relația cu Clienții și Datele de cont pentru scopul organizării diverselor concursuri și loterii publicitare în cadrul Programului.

Temeiuri: (i) consimțământul dvs. pentru a vă înscrie și participa la loteriile / campaniile noastre; (ii) interesele noastre legitime pentru a asigura condițiile necesare desfășurării și organizării campaniilor / loteriilor publicitare la care participați, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor, punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor campaniilor, inclusiv investigarea eventualelor încălcări ale prevederilor acestora, respectiv conformarea cu obligații specifice în materia protecției dvs. ca consumator respectiv ca persoană vizată; și (iii) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile  acestor campanii/loterii promoționale.

În funcție de specificul campaniilor sau loteriilor publicitare organizate, puteți fi invitat să furnizați și alte date cu caracter personal, pot fi aplicabile și alte scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Detaliile privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabile pentru fiecare campanie / loterie promoțională relevantă (inclusiv durata de păstrare, alte temeiuri, destinatari, consecințele nefurnizării datelor) vor fi incluse în regulamentele / termenii și condițiile de organizare și desfășurare aplicabile acestora.

 1. Îmbunătățirea relației cu dvs. și a produselor noastre

În scopul efectuării diverselor analize, raportări interne privind modul de funcționare a Site-ului realizarea de profiluri de bază raportat la datele dvs. demografice și preferinţe de consum, pentru scopuri de marketing, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite de Sport Vision. Aceste date analitice reprezinta date agregate care nu va pot identifica in mod direct.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sport Vision de a îmbunătății permanent experiența Clienților și de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările acestora cu privire la produsele și serviciile oferite pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Cât păstrăm datele: datele ce stau la baza analizelor extrase din bazele de date principale vor fi păstrate pe o perioadă foarte scurtă, până se generează analizele agregate.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Sondaje, studii de piață și alte analize interne

Pentru a comunica cu Dvs. in procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacția clienților in scopuri de analiză, pentru îmbunătățiri ale calității, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a ne adapta serviciile la cerințele Dvs.

Utilizăm următoarele date: Date de identificare: numele, prenumele, Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, orașul de reședință; Date demografice: interval de vârstă, sex; Date privind managementul valorii clienților: tipul de produse, utilitate, date legate de opinia dvs. privind produsele noastre și așteptările dvs. de la un furnizor de astfel de produse; feedbackul dvs. cu privire la campaniile pe care le desfășurăm, comunicarea cu dvs..

Temei: interesele noastre legitime de a cunoaște opinia și preferințele clienților cu privire la produsele noastre sau alte altui furnizor, precum și de a ne optimiza activitatea și a identifica noi oportunități de dezvoltare și promovare a produselor și activității, în general; acordul dvs. exprimat în contextul sondajelor/studiilor de piață pe care le derulăm. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Ne vom asigura că utilizăm date cu caracter personal numai dacă o atare utilizare este necesară pentru îndeplinirea obiectivului propus. Ca regulă, rezultatul analizelor și studiilor interne este în format anonimizat.

De unde putem obține datele de mai sus: în general, utilizăm datele pe care fie: le primim de la dvs. (direct sau prin intermediul partenerilor noștri – cum ar fi agențiile de marketing, promovare și cercetări de piață), fie le generăm sau deducem pe baza informațiilor pe care le deținem despre dvs.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): în cazul datelor ce stau la baza studiilor, sondajelor, analizelor cu rezultate anonimizate - pe durata necesară transformării în statistici anonimizate, dar nu mai mult de 6 luni de la desfășurarea sondajului/studiului de piață ori a analizei/studiului intern. In cazul in care nu sunt anonimizate, rezultatele studiilor, sondajelor, analizelor vor fi păstrate 1 an de la data generării acestora și nu vor fi făcute publice.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: dacă nu doriți sa participați la sondajele sau studiile noastre sau, după caz, să ne furnizați anumite informații pentru acest scop, este posibil să nu implementăm sau să ținem cont de anumite sugestii ale dvs. sau alte aspecte de interes pentru dvs. În orice caz, refuzul dvs.  de participare nu  va afecta în niciun fel relația dvs. cu Sport Vision.

Anumite sondaje pot fi efectuate prin intermediul Site-urilor noastre. Pentru datele prelucrate prin intermediul cookie-urilor și noilor tehnologii în acest caz a se vedea Politica noastră privind Cookies, aici: https://www.sportvision.ro/module-cookie.

 1. Gestiune economico-financiară și administrativă. Analize și investigații pentru uz intern

Prelucrăm datele dvs. pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea noastră. În acest sens, putem utiliza datele, printre altele: pentru a îmbunătăți și optimiza activitatea Sport Vision, precum și produsele noastre; pentru a ne susține poziția în diverse investigații, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicată Sport Vision; în contextul diverselor analize, proceduri de audit intern și/ sau investigații derulate de Sport Vision, din proprie inițiativă sau ca urmare a primirii unei sesizări de la o terță entitate (inclusiv autorități publice); gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice. 

Utilizăm Date de cont, Date de identificare, Date de contact, în funcție de tipologia investigației/scopului urmărit; Date Financiare, Date privind relația cu Clienții;

 • interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți serviciile și relația cu Clienții, de a ne optimiza și eficientiza activitatea dar și de a ne apăra interesele și drepturile, de a gestiona în mod corespunzător procesul de plată pentru produsele furnizate, de a cerceta în mod adecvat activitatea și identifica potențialele nereguli, respectiv de a ne conforma cerințelor controalelor publice; obligațiile noastre legale, precum cea de a emite facturile într-un anumit format, de a le transmite într-un anumit mod, de a păstra înregistrări și documentația contabilă suport.

Putem obține datele: autoritățile competente (spre exemplu, OPC), când circulă cu noi notificări privind plângeri/sesizări/alte aspecte; alte persoane, care ne pot furniza date conform solicitării dvs., atunci când acționează ca împuterniciții dvs. în relația cu Sport Vision; furnizorii noștri de servicii plăți – date cu privire la plățile dvs., inclusiv codul de client, număr factură, suma datorată, număr de cont, titular cont, datele de contact furnizate la momentul efectuării plății; furnizorii noștri de servicii financiar-bancare, pentru plățile efectuate direct de dvs. către conturile noastre bancare; alți furnizori de servicii, în funcție de specificul investigației.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata investigațiilor/procedurilor/auditurilor, inclusiv procedurilor de recuperare și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani; pe durata eventualelor litigii dacă este cazul, și 3 ani de la primirea unei decizii definitive, pe durata impusă de autoritățile publice, în limitele competențelor acestora.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a situațiilor investigate. Refuzul de a furniza date în linie cu prevederile legale poate afecta relația noastră contractuală.

 1. Securitate. Prevenirea utilizării necorespunzătoare a serviciilor și contului de Client. Prevenirea și gestionarea fraudelor și incidentelor

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea Contului de Client și a Datelor Clienților precum și a produselor noastre. Putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura funcționalitatea și performanța soluțiilor tehnice pe care le utilizăm în activitatea noastră.

Putem prelucrare oricare dintre datele de mai sus, în funcție de specificul situației. Cel mai frecvent vor fi prelucrate Datele de identificare, Datele de Autentificare, Datele Contact, Date de Cont, Date privind relația cu Clienții.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura securitatea adecvată a produselor și serviciilor noastre, de a investiga, preveni și raporta orice utilizare frauduloasă, necorespunzătoare sau abuzivă și de a preveni riscul de pierderi financiare generat de accesări ilegale ori plăți fictive ale produselor; interesele noastre legitime de a ne conforma obligațiilor și cerințelor legale cu privire la nivelul de securitate asigurat datelor și informațiilor prelucrate de noi, respectiv de a identifica și preveni incidentele, minimiza prejudiciile și exercita drepturile corelative în contextul unor situații de accesare neautorizată în orice mod a sistemelor/altor locații unde păstrăm informații.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata investigațiilor/procedurilor/auditurilor de securitate, inclusiv procedurilor de recuperare și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani; pe durata eventualelor litigii dacă este cazul, și 3 ani de la primirea unei decizii definitive, pe durata impusă de autoritățile publice, în limitele competențelor acestora; pe durata soluționării plângerilor/incidentelor de securitate și pentru o perioadă de 3 ani ulterior închiderii procesului de soluționare/investigare.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a situațiilor investigate. Refuzul de a furniza date în linie cu prevederile legale poate afecta relația noastră contractuală, respectiv securitatea datelor dvs..

 1. Interacțiunea prin Social Media

Vă prelucrăm datele dvs. atunci când utilizați profilul dvs. înregistrat într-o rețea socială, de exemplu, Facebook, Instagram sau LinkedIn sau alte portaluri similare (denumite “Social Media”) pentru a interacționa cu paginile noastre profesionale deschise pe aceste rețele sociale.

Utilizăm aceste pagini de Social Media și instrumentele care ne sunt puse la dispoziție de operatorii acestor platforme pentru următoarele scopuri: asistență și relația cu clienții, măsurarea performanței paginilor Social Media, promovarea imaginii societății noastre și personalizarea conținutului și anunțurilor publicitare în Social Media și apărarea drepturilor și intereselor noastre.

 • Apărarea drepturilor și intereselor Sport Vision și ale Clienților noștri

Utilizăm oricare dintre categoriile de date din sistemele Sport Vision menționate mai sus, adecvate tipului de procedură/investigație/litigiu/audit oficial.

Temeiuri: interesele noastre legitime de ne apăra drepturile și interesele în contextul unor situații în care imaginea și interesele Sport Vision ar fi expuse sau afectate, respectiv de a păstra dovezi cu privire la drepturile și interesele noastre precum și conformarea noastră cu obligații legale specifice (spre exemplu, soluționarea plângerilor în termenul impus de lege ori protecția datelor, maniera de soluționare, identificarea și dovada identificării clienților/altor solicitanți înainte de a face modificări în comenzi/de a furniza date privind conturile clienților, etc).; obligațiile noastre legale, precum cele de a ne conforma solicitărilor autorităților publice/instanțelor/altor instituții publice care au competența de a ne impune anumite operațiuni de prelucrare; obligația de a arhiva anumite documente/informații potrivit regulilor de arhivare ori altor reglementări aplicabile Marli; obligația de a notifica incidente de confidențialitate/securitate autorităților competente, etc.

De unde putem obține datele de mai sus: de la oricare din sursele menționate la scopurile de mai sus, precum și de la autoritățile, instituțiile sau instanțele implicate.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata impusă de prevederile legale specifice; acolo unde nu există reguli, pe durata procedurii/auditului/investigației/litigiului, și pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea acesteia respectiv, luând în considerare termenul de prescripție aplicabil situației concrete; pe durata impusă de autoritatea/instituția/instanța competentă, conform prevederilor legale; pe durata solicitată de dvs. pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs. ori ale unei terțe persoane care are un interes legitim în acest sens.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: în anumite situații, refuzul de a ne furniza date poate atrage răspunderea dvs. contractuală sau civilă în relația cu Marli, alte persoane ale căror drepturi/interese ar fi afectate.

 1. Îndeplinirea obligațiilor legale

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Sport Vision în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-urilor sau in magazinele fizice, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. (ex. emiterea facturilor fiscale aferenta mărfurilor comercializate sau acordarea garanției asociate acestor produse).

Pot fi prelucrate oricare dintre datele dvs. de mai sus. Pentru obligațiile specifice în materia protecției consumatorului vom utiliza de regulă: Date de identificare, Date de contact, Date financiare, Date privind relația cu Clienții.

Temeiuri: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale atunci când legea prevede expres prelucrarea anumitor date – e.g. oferirea garanției, obligația de a arhiva anumite documente/informații potrivit regulilor de arhivare ori altor reglementări aplicabile; obligația de a notifica incidente de confidențialitate/securitate autorităților competente, respectiv interesul nostru de a ne conforma unor obligații legale ce implică anumite prelucrări, unde legea nu stabilește exact ce date se vor prelucra, precum cele de a ne conforma solicitărilor autorităților publice/instanțelor/altor instituții publice care au competența de a ne impune anumite operațiuni de prelucrare; obligația de a notifica incidente de confidențialitate/securitate autorităților competente, etc.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: în anumite situații, refuzul de a ne furniza date poate atrage răspunderea dvs. contractuală sau civilă în relația cu noi, ori poate chiar duce la încetarea/neîncheierea contractului cu dvs., dacă vorbim despre date obligatorii pentru relația noastră.

 • Fuziuni și Achiziții

Dacă suntem implicați într-o tranzacție de drept societar (de exemplu, fuziune, divizare sau vânzare a afacerii), vom transmite către sau, după caz, vom primi de la entitățile implicate datele dvs. cu caracter personal.

Transferăm/primim datele dvs. cu caracter personal și cu scopul integrării bazelor de date cu clienții societăților implicate în tranzacție. În acest scop, transferăm societăților implicate în tranzacție anumite Date de Contact, Date de Cont sau alte date ce țin de dvs. ca Beneficiar pentru integrarea bazelor de clienți în  transferul în care dumneavoastră sunteți deja client al celeilalte entități implicate în tranzacție.

În transferul unei tranzacții societare planificate (de ex. În care Grupul nostru sau noi cumpărăm sau vindem o afacere), putem folosi (transfera comunica părții implicate în tranzacție) datele dvs. cu caracter personal pentru a identifica și planifica cea mai bună modalitate de realizare rapidă și eficientă a oricăror oportunități comerciale și eventuale îmbunătățiri ale produselor în transferul respectivei tranzacții societare. De exemplu, putem comunica sau obține anumite date ale Clienților, precum, Date de Contact, Date de Cont (de ex. tipul de oferte/beneficii utilizate). Ca regulă aceste informații vor fi transmise/primite în formă pseudonimizată sau anonimizată.

În toate cazurile, vom comunica sau prelucra suplimentar (după caz) datele cu caracter personal numai în baza unei analize adecvate și a unor măsuri de reducere a riscurilor pentru a ne asigura că nu sunt drepturi fundamentale prevalente ale persoanelor vizate care ar putea să fie afectate.

Temei juridic: interesul legitim al nostru și/sau al entității terțe (parte la tranzacție) de a identifica, planifica și implementa cea mai bună modalitate de realizare rapidă și eficientă a oricăror oportunități comerciale și de integrare a bazelor de date  când este cazul și eventuale îmbunătățiri de servicii, sau după caz acordul dvs.

Datele extrase pentru acest scop nu vor fi păstrate separat mai mult decât pe durata procesului de achiziție și pentru 3 ani ulterior încheierii acestuia, dacă tranzacția are lor. Dacă vor face obiectul unor proceduri oficiale, litigii, se vor aplica termenele de retenție specifice acestui scop.

 • Prelucrarea imaginii prin sistemele CCTV

În măsura in care ne vizitati in magazinele fizice, va comunicam ca prelucrarea imaginii dumneavoastră se va prelucra in scopul asigurarii pazei şi protecției angajaților, a vizitatorilor şi a bunurilor şi respectiv a valorilor aflate in incinta magazinelor deținute de grupul Sport Vision precum si in depozitele societății noastre (inclusiv a accesului in incinta magazinelor si spatiilor de depozitate).

Temei: Sport Vision prelucrează imaginea dumneavoastră in baza interesului legitim de a asigura securitatea persoanelor si a bunurilor aflate in spatiile noastre si totodata in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Sport Vision. Pentru mai multe detalii, va rog sa consultati nota de informare afisata la intrarea in magazin.

 

Pentru prelucrările ce au la baza Consimțământul, acesta se poate exprima prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, direct in Contul de client Sport Vision. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând astfel de comunicări.

 

Pentru Clientii, membri ai programului de loialitate Sport & Bonus ("Programul”) prezentele scopuri de prelucrare si temeiuri aferente se completeaza in mod corespunzator cu Nota de informare aferenta Progamului si pe care o puteti accesa https://www.sportvision.ro/regulile-programului-sport-bonus

 

2. Dacă sunteți reprezentantul/persoana care achiziționează produse pentru un Client:

2.1 Dacă sunteți Reprezentant al unui Client Consumator sau Client Business persoană fizică, vom prelucra Datele dvs. de Identificare, și Datele de Contact pentru următoarele scopuri descrise mai sus: a) scopul încheierii și executării contractului încheiat cu Clientul Consumator, b) Facturarea și procesarea plăților, c) Asistența și gestionarea relației cu Clienții, f) Organizarea și participarea la campanii / loterii promoționale, i) Gestiune economico-financiară și administrativă. Analize și investigații pentru uz intern, j) Securitate. Prevenirea utilizării necorespunzătoare a serviciilor și și contului de Client. Prevenirea și gestionarea fraudelor și incidentelor, k) Apărarea drepturilor și intereselor Sport Vision și ale Clienților noștri, incluzând păstrarea dovezilor de reprezentare, l) Îndeplinirea obligațiilor legale, și m) Fuziuni și Achiziții.

Vom utiliza datele furnizate de dvs., de regulă: Date de identificare, Date de contact, Date financiare și Date privind relația cu Clienții, unde în locul acestora interacțiunea se face cu reprezentanții lor.

Temeiuri: interesele noastre legitime așa cum sunt descrise la scopurile de mai sus și obligațiile noastre legale specifice, după caz (ex. obligația de a păstra înregistrări contabile care pot include IBANUL dvs.), acordul dvs. în cazul apelurilor înregistrate.

Celelalte detalii de la scopurile de mai sus aplicabile reprezentanților se vor aplica în mod corespunzător.

2.2 Dacă sunteți Reprezentant al unui Client Business persoană juridică (ex. S.R.L., S.A. alte persoane juridice decât persoanele fizice liber profesioniste), vi se vor aplica în mod corespunzător toate scopurile enunțate mai sus, strict pentru a permite realizarea lor pentru Clientul pe care în reprezentanți/pentru care sunteți persoană de contact, mai puțin scopul privind Personalizarea comunicărilor. Pentru aceste scopuri vom prelucra următoarele date care vă privesc: Date de identificare, Date de contact, Date privind relația cu Clienții (inclusiv vocea dvs.), Date deduse (ex., data și ora interacțiunilor cu dvs., sexul).

Temeiuri: interesele noastre legitime așa cum sunt descrise la scopurile de mai sus și obligațiile noastre legale specifice, după caz (ex. obligația de a arhiva anumite documente care pot include datele dvs.), acordul dvs. în cazul apelurilor înregistrate. Celelalte detalii de la scopurile de mai sus aplicabile reprezentanților se vor aplica în mod corespunzător.

 

3. Dacă sunteți utilizator al Site-urilor, Sport Vision poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel (în plus față de scopurile specifice altor calități Client, Partener, Vizitator în magazinele fizice):

 

 1. Pentru activităţi de marketing direct, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul e-mailului de comunicări comerciale (newslettere) privind produsele şi serviciile oferite de Sport Vision, prin intermediul Site-ului. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor electronice de comunicare.

Vom utiliza: Date de Contact: adresa dvs. de e-mail, Date de cont: permisiunea dvs., data și ora exprimării acesteia, retragerea acordului dvs. și coordonatele temporale corespunzătoare.

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați în secțiunea dedicată newsletterelor.

Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin:

 1. activarea comenzii ”Dezabonare”  - pentru comunicările prin e-mail
 2. contactarea noastră la oricare ale date de contact disponibile pe Site-uri ori la sfârșitul acestei informări. 

Dacă vă veți retrage consimțământul exprimat sau nu ne veți furniza din start date de contact pentru acest scop, nu veți mai primi comunicări comerciale de la noi prin e-mai.  

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): păstrăm opțiunea dvs. de marketing și respectiv dovada luării la cunoștință a acestei politici de confidențialitate pe durata cât aceasta nu este retrasă, respectiv pentru o perioadă de 3 ani de la retragere, și prin excepție, pe durata eventualelor proceduri/litigii/controale care implică aceste date.

 1. Asistența și gestionarea relației cu Utilizatorii care nu sunt Clienți, respectiv: managementul oricăror întrebări sau solicitări, inclusiv plângeri pe care le puteți avea dvs. sau alte persoane cu privire la produsele noastre și prelucrarea datelor dvs., inclusiv pentru a vă furniza orice informații impuse de lege, pe orice canal de comunicare;

Utilizăm următoarele date: Date de identificare (cum ar fi nume, prenume); Date de contact (cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de corespondență); Date privind relația cu Utilizatorii (cum ar fi istoric plângeri, corespondențe și înregistrări cu dvs.).; orice alte date furnizate de dvs. prin intermediul solicitărilor și documentelor depuse în susținerea acestora; oricare alte date din categoriile enumerate mai sus la Clienți ce țin de relația cu dvs. necesare soluționării solicitărilor.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura o relație bună cu dvs. și de a ne apăra drepturile și interesele în proceduri judiciare, administrative sau similare, respectiv de a gestiona în mod corespunzător orice solicitare pe care ne-o transmiteți și de a ne îmbunătăți serviciile; obligații legale specifice în materie (ex., prelucrarea anumitor date în mod obligatoriu în formularul dedicat sesizării și pentru soluționare, obligația de păstra anumite documente conform legii, etc.); acordul dvs. pentru cazul în care ne contactați telefonic și apelul este înregistrat.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata soluționării solicitării dvs. și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani pentru cererile soluționate, respectiv pe durata eventualelor litigii/proceduri și pentru o durată de 3 ani ulterior soluționării definitive a acestora, ori după caz, pe alte durate impuse conform obligațiilor noastre legale.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele standard/sau solicitate de colegii noștri: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a solicitărilor dvs.. Refuzul dvs., de a furniza  acele date poate împiedica ori afecta soluționarea în integralitate a cererii dvs. (e.g., refuz din lipsă de informații suficiente, întârzieri, soluționare parțială, etc.).

Daca alegeți să ne contactați printr-un alt canal de comunicare operat de un terț (de ex.  WhatsApp, Facebook) vom partaja datele dvs. personale cu deținătorul acestui canal pentru a confirma că sunteți utilizator al acestui serviciu. Vă recomandăm să verificați setările de confidențialitate si să citiți politica de confidențialitatea a respectivilor operatori pentru a obține informații mai detaliate privind modul in care aceștia utilizează datele personale ale utilizatorilor serviciilor pe care le furnizează.

Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea apelurilor, ne puteți contacta pe celelalte canale de comunicare.

 1. Pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site-uri.

Atunci când vizitați Site-urile noastre, putem utiliza cookie-uri și/sau tehnologii similare pentru a colecta informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea diferitelor categorii de cookie-uri sau celorlalte tehnologii similare, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Site și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile utilizate pe Site, accesibila la următoarea adresa: https://www.sportvision.ro/module-cookie.

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sport Vision de a asigura funcționarea corectă a Site-ului precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații pentru funcționalitățile necesare (cookie-urile necesare) respectiv acordul dvs. pentru celelalte cookies și tehnologii care asigură performanța, funcționalitatea ori cookies-urile de marketing.
 1. Scopurile descrise pentru Clienți: 1. f) Organizarea și participarea la campanii / loterii promoționale (dacă participați), 2. g) Sondaje, studii de piață și alte analize interne, 3. i) Gestiune economico-financiară și administrativă. Analize și investigații pentru uz intern, 4. j) Securitatea datelor 5. Interacțiunea prin Social Media, și detaliile de mai sus de la Clienții persoane fizice  se pot aplica în mod corespunzător. În mod particular, pentru scopurile 2-5, în cazul dvs. nu va fi vorba despre executarea contractului ci interesele legitime specifice și obligațiile legale, după caz, sau acordul dvs.
 1. Apărarea drepturilor și intereselor noastre, respectiv îndeplinirea unor cerințe legale/conformarea cu obligații legale specifice

Putem prelucra oricare dintre datele dvs. pentru a ne apăra interesele (ex., e-mail, permisiune, coordonate temporale permisiune) în contextul unor plângeri, controale oficiale, litigii, ori a ne conforma cerințelor legale specifice în materie de securitate a datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal, protecția consumatorului, arhivare ori alte obligații în funcție de activitatea pe care o desfășurați pe website.

Temeiuri: interesele noastre legitime de ne apăra drepturile și interesele în contextul unor situații în care imaginea și interesele Sport Vision ar fi expuse sau afectate, respectiv de a păstra dovezi cu privire la drepturile și interesele noastre precum și conformarea noastră cu obligații legale specifice (spre exemplu, soluționarea plângerilor în termenul impus de lege ori protecția datelor, maniera de soluționare, identificarea și dovada identificării clienților/altor solicitanți înainte de a face modificări în comenzi/de a furniza date privind conturile clienților, etc).; obligațiile noastre legale, precum cele de a ne conforma solicitărilor autorităților publice/instanțelor/altor instituții publice care au competența de a ne impune anumite operațiuni de prelucrare; obligația de a arhiva anumite documente/informații potrivit regulilor de arhivare ori altor reglementări aplicabile Marli; obligația de a notifica incidente de confidențialitate/securitate autorităților competente, etc.

De unde putem obține datele de mai sus: direct de la dvs. ori le putem deduce din sistemele proprii.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata impusă de prevederile legale specifice; acolo unde nu există reguli, pe durata procedurii/auditului/investigației/litigiului, și pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea acesteia respectiv, luând în considerare termenul de prescripție aplicabil situației concrete; pe durata impusă de autoritatea/instituția/instanța competentă, conform prevederilor legale; pe durata solicitată de dvs. pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs. ori ale unei terțe persoane care are un interes legitim în acest sens.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: în anumite situații, refuzul de a ne furniza date poate atrage răspunderea dvs. contractuală sau civilă în relația cu noi, alte persoane ale căror drepturi/interese ar fi afectate.

 

 1. Dacă sunteți Partener/potențial partener al Sport Vision, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

4.1. Pentru partenerii persoane fizice:

 

 1. Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Sport Vision și Parteneri sau potențiali Parteneri si/sau prin intermediul unor parteneri contractuali mandatați expres in acest sens. Acest scop include și eventualele verificări de bază pe care le efectuăm – ex. calitatea de reprezentant legal/acționar, informații publice privind partenerii și serviciile acestora.

Utilizăm Datele dvs. de identificare, Date de contact, Date privind calificarea dvs., Date privind Partenerii – orice date relevante pentru contract, inclusiv date minime pentru evaluarea dvs. în vederea contractării

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sport Vision de a asigura un bun management al relațiilor contractuale în contextul oferirii serviciilor pe Site sau in Magazine respectiv interesul legitim de a efectua o minimă analiză și verificare a partenerilor și de a alege cel mai potrivit partener sau, după caz, încheierea și executarea contractului cu dvs., pentru operațiunile strâns legate de contract. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Sport Vision de a semna contractul cu dvs..

Cât păstrăm datele: Datele vor fi păstrate pe întreaga durată a relației contractuale, ca regulă și pentru 3 ani ulterior încetării contractului. Dacă vor exista proceduril deschise, investigații, litigii, durata se va prelungi pe durata acestora, până la soluționarea definitivă și pentru  3 ani ulterior acestui moment.

 1. Gestiune financiar-contabilă. Audit intern/investigații interne/externe.

Include: 1. achitarea facturilor, scop ce include: (i) efectuarea de către noi a plăților pentru serviciile/produsele prestate/oferite; (ii) comunicarea cu dvs. pentru a asigura plata corectă a produselor/clarifica stadiul unei plăți; 2. ținerea evidențelor contabile și fiscale, respectiv efectuarea raportărilor obligatorii interne și externe. 3. Efectuarea oricăror audituri/investigații interne/externe legate de plăți/facturi, serviciile prestate. 4. Confirmarea sumelor datorate și a îndeplinirii indicatorilor de performanță, dacă este cazul.

Utilizăm următoarele categorii de date: Date de identificare (cum ar fi numele și prenumele dvs.); Date de contact (cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon); Date privind Partenerii (cum ar fi facturile, istoricul de plăți, serviciile prestate, fișe de timp, indicatori de performanță); Date financiare, precum și orice alte informații pe care ni le furnizați dvs. sau persoana care acționează pentru dvs.

Temeiuri: interesele noastre legitime: de a asigura plata în bune condiții a facturilor, de a verifica corectitudinea acestora și păstra dovezi ale plății, respectiv de a verifica îndeplinirea condițiilor contractuale pentru plată, de a putea investiga potențialele erori/incidente/plăți neautorizate, de a putea asigura gestiunea financiară într-un mod optim, de a organiza auditul intern; încheierea și executarea contractului cu dvs.; obligațiile noastre legale: de a ține evidența facturilor primite și a plăților aferente, de a raport obligatoriu anumite aspecte contabile/fiscale, etc.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă):

 • evidența plăților și documente care au legătură cu reglarea de plăți, vor fi păstrate pentru 10 ani de la momentul încheierii anului financiar în care au fost emise;
 • corespondențele cu dvs. legate de scopul de mai sus vor fi păstrate pe durata relației cu dvs. (cât aveți cont activ la noi), pentru maxim 10 ani de la creare;

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați lămuririle necesare privind facturile emise: în lipsa datelor suplimentare solicitate este posibil ca factura să fie renegociată sau să nu fie achitată. În lipsa furnizării unor date de plată conform contractului, nu putem efectua plata către dvs.

 1. Asistența și gestionarea relației cu Partenerii: managementul oricăror întrebări sau solicitări, inclusiv plângeri pe care le puteți avea dvs. cu privire la contract, plată facturi, și prelucrarea datelor dvs., inclusiv pentru a vă furniza orice informații impuse de lege, pe orice canal de comunicare, precum și pentru a verifica nivelul serviciilor prestate/produselor oferite;

Utilizăm următoarele date: Date de identificare (cum ar fi nume, prenume); Date de contact (cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de corespondență); Date privind relația cu Partenerii (cum ar fi istoric plângeri, corespondențe și înregistrări cu dvs., indicatori de performanță agreați, documente întocmite, servicii prestate, livrabile ce includ datele dvs.); orice alte date furnizate de dvs. prin intermediul solicitărilor și documentelor depuse în susținerea acestora; oricare alte date din categoriile enumerate mai sus la Clienți ce țin de relația cu dvs. necesare soluționării solicitărilor.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura o relație bună cu dvs. și de a ne apăra drepturile și interesele în proceduri judiciare, administrative sau similare, respectiv de a gestiona în mod corespunzător orice solicitare pe care ne-o transmiteți și de a ne îmbunătăți serviciile precum și de a verifica și asigura calitatea serviciilor/produselor pe care le prestați; obligații legale specifice în materie (ex., prelucrarea anumitor date în mod obligatoriu în formularul dedicat sesizării și pentru soluționare, obligația de păstra anumite documente conform legii, etc.); acordul dvs. pentru cazul în care ne contactați telefonic și apelul este înregistrat.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata soluționării solicitării dvs. și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani pentru cererile soluționate, respectiv pe durata eventualelor litigii/proceduri și pentru o durată de 3 ani ulterior soluționării definitive a acestora, ori după caz, pe alte durate impuse conform obligațiilor noastre legale; pe durata relației contractuale în cazul verificărilor de calitate, respectiv pentru 3 ani ulterior aceste durate, dacă nu este cazul de extindere pentru motiv de proceduri oficiale, plângeri, litigii.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele standard/sau solicitate de colegii noștri: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a solicitărilor dvs.. Refuzul dvs., de a furniza  acele date poate împiedica ori afecta soluționarea în integralitate a cererii dvs. (e.g., refuz din lipsă de informații suficiente, întârzieri, soluționare parțială, etc.). Refuzul de a furniza informații legate de calitate/performanță conform contractului poate duce la încetarea/suspendarea contractului cu dvs.

Daca alegeți să ne contactați printr-un alt canal de comunicare operat de un terț (de ex.  WhatsApp, Facebook) vom partaja datele dvs. personale cu deținătorul acestui canal pentru a confirma că sunteți utilizator al acestui serviciu. Vă recomandăm să verificați setările de confidențialitate si să citiți politica de confidențialitatea a respectivilor operatori pentru a obține informații mai detaliate privind modul in care aceștia utilizează datele personale ale utilizatorilor serviciilor pe care le furnizează.

Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea apelurilor, ne puteți contacta pe celelalte canale de comunicare.

 1. Securitate. Prevenirea și gestionarea fraudelor și incidentelor

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea tuturor datelor și informațiilor Sport Vision. Putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura funcționalitatea și performanța soluțiilor tehnice pe care le utilizăm în activitatea noastră. Vă putem audita/chestiona referitor la măsurile de securitate dacă acționați ca persoană împuternicită sau subîmputernicitul nostru.

Pentru soluțiile dedicate de monitorizare vă vom informa în cadrul contractului care sunt particularitățile acestora, dacă va fi cazul.

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a combate și eventualele fraude cu privire la crearea contului dvs., încheierea frauduloasă a unui contract, care pot avea loc în contextul contractării de servicii de către Sport Vision.

Putem prelucra: Datele de identificare, Datele de Autentificare, Datele Contact, Date de Cont de Partener, Date privind relația cu Partenerii.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura securitatea adecvată a produselor și serviciilor noastre, de a investiga, preveni și raporta orice accesare frauduloasă, necorespunzătoare sau abuzivă și de a preveni riscul de pierderi financiare generat de accesări ilegale ori plăți nedatorate ale serviciilor; interesele noastre legitime de a ne conforma obligațiilor și cerințelor legale cu privire la nivelul de securitate asigurat datelor și informațiilor prelucrate de noi, respectiv de a identifica și preveni incidentele, minimiza prejudiciile și exercita drepturile corelative în contextul unor situații de accesare neautorizată în orice mod a sistemelor/altor locații unde păstrăm informații.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata investigațiilor/procedurilor/auditurilor de securitate, inclusiv procedurilor de recuperare și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani; pe durata eventualelor litigii dacă este cazul, și 3 ani de la primirea unei decizii definitive, pe durata impusă de autoritățile publice, în limitele competențelor acestora; pe durata soluționării plângerilor/incidentelor de securitate și pentru o perioadă de 3 ani ulterior închiderii procesului de soluționare/investigare.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a situațiilor investigate. Refuzul de a furniza date în linie cu prevederile legale poate afecta relația noastră contractuală ori chiar atrage sancțiuni pentru nerespectarea standardelor legale.

 1. Apărarea drepturilor și intereselor noastre și conformarea cu cerințe legale/obligații legale specifice

Putem prelucra datele dvs. în contextul unor audituri externe oficiale/solicitări primite de la autorități publice/terțe părți cu interese legitime, inclusiv plângeri de la Clienți/angajați, eventuale litigii ori alte proceduri oficiale, pentru a ne apăra drepturile și interesele. De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate pentru a ne conforma unor standarde legale specifice (ex., date de autentificare pentru a securiza accesul în sistemele noastre) ori obligații legale – raportări contabile/fiscale obligatorii care să includă și datele dvs. sau să le aibă la bază, arhivarea de documente contabile).

Datele utilizate pot fi toate datele legate de dvs., în funcție de context, inclusiv Date Deduse de noi.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele, de a ne conforma solicitărilor oficiale, interesele legitime ale unor terțe părți dacă sunt justificate și nu aduc atingere intereselor dvs., respectiv interesul nostru legitim de a ne conforma obligațiilor legale/standardelor legale și obligațiile noastre legale specifice.

 

4.2. Pentru reprezentanții/persoanele de contact ale partenerilor persoane fizice/juridice:

 

Scopurile de la pct. 4.1 de mai sus se aplică în mod corespunzător. Datele prelucrate vor fi: Date de identificare, Date privind calificarea (inclusiv calitatea de reprezentant), Date de Contact, Date privind interacțiunea cu dvs. ca reprezentant/persoană de contact, Date privind Partenerii, dacă prestați servicii și acestea sunt evaluate nominal, per persoană fizică din cadrul Partenerului.

Temeiurile vor fi cele indicate la pct. 4.1 de mai sus cu excepția încheierii și executării contractului. În cazul dvs., acest temei este înlocuit de interesul nostru legitim de a asigura încheierea și executarea contractului cu Partenerii noștri.

Restul informațiilor descrise la pct. 4.1 de mai sus se aplică în mod corespunzător.

 

 

 1. Dacă sunteți vizitator al magazinelor Sport Vision (indiferent de o altă calitate pe care o aveți concomitent – ex., Client, Partener, Utilizator Site-uri), vom prelucra datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 

 1. Asigurarea securității bunurilor și persoanelor prin supravegherea CCTV, așa cum am descris în detaliu în Nota de informare privind utilizarea CCTV afișată în magazine.

Date: imaginile video (fără sunet) și eventualele informații incluse captate de acestea.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesele noastre legitime de a asigura

securitatea bunurilor și a persoanelor, respectiv de a ne conforma cerințelor legale de securitate și îndeplinirea

obligațiilor legale ale Sport Vision.

Verificați nota de informare dedicată din magazine pentru detalii.

 1. Asistența și gestionarea relației cu vizitatorii: managementul oricăror întrebări sau solicitări, inclusiv plângeri pe care le puteți avea dvs. cu privire vizita în magazin și prelucrarea datelor dvs., inclusiv pentru a vă furniza orice informații impuse de lege, pe orice canal de comunicare, precum și pentru a verifica nivelul serviciilor prestate/produselor oferite;

Utilizăm următoarele date: Date de identificare (cum ar fi nume, prenume); Date de contact (cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de corespondență); Date privind relația cu dvs. (cum ar fi istoric plângeri, corespondențe și înregistrări cu dvs., etc.); orice alte date furnizate de dvs. prin intermediul solicitărilor și documentelor depuse în susținerea acestora; oricare alte date din categoriile enumerate mai sus la Clienți ce țin de relația cu dvs. necesare soluționării solicitărilor.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura o relație bună cu dvs. și de a ne apăra drepturile și interesele în proceduri judiciare, administrative sau similare, respectiv de a gestiona în mod corespunzător orice solicitare pe care ne-o transmiteți și de a ne îmbunătăți serviciile precum și de a verifica și asigura calitatea serviciilor/produselor pe care le prestați; obligații legale specifice în materie (ex., prelucrarea anumitor date în mod obligatoriu în formularul dedicat sesizării și pentru soluționare, obligația de păstra anumite documente conform legii, etc.); acordul dvs. pentru cazul în care ne contactați telefonic și apelul este înregistrat.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata soluționării solicitării dvs. și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani pentru cererile soluționate, respectiv pe durata eventualelor litigii/proceduri și pentru o durată de 3 ani ulterior soluționării definitive a acestora, ori după caz, pe alte durate impuse conform obligațiilor noastre legale;

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele din formularele standard/sau solicitate de colegii noștri: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a solicitărilor dvs.. Refuzul dvs., de a furniza  acele date poate împiedica ori afecta soluționarea în integralitate a cererii dvs. (e.g., refuz din lipsă de informații suficiente, întârzieri, soluționare parțială, etc.). Refuzul de a furniza informații legate de calitate/performanță conform contractului poate duce la încetarea/suspendarea contractului cu dvs.

Daca alegeți să ne contactați printr-un alt canal de comunicare operat de un terț (de ex.  WhatsApp, Facebook) vom partaja datele dvs. personale cu deținătorul acestui canal pentru a confirma că sunteți utilizator al acestui serviciu. Vă recomandăm să verificați setările de confidențialitate si să citiți politica de confidențialitatea a respectivilor operatori pentru a obține informații mai detaliate privind modul in care aceștia utilizează datele personale ale utilizatorilor serviciilor pe care le furnizează.

Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea apelurilor, ne puteți contacta pe celelalte canale de comunicare.

 1. Securitate. Prevenirea și gestionarea fraudelor și incidentelor

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea tuturor datelor, bunurilor și informațiilor Sport Vision. De asemenea, este posibil ca datele dvs. să fie prelucrate în aceste scopuri și pentru partenerii noștri care ne pun la dispoziție spațiile în care funcționăm – spre exemplu în cazul shopping centere-lor.

Putem identifica situațiile care ar putea constitui utilizări necorespunzătoare sau abuzive ale produselor de la raft/din cabine, după caz, care ar putea afecta securitatea sistemelor noastre/datelor noastre. De exemplu, atunci când personalul nostru observă tentative de sustragere a produselor sau le identifică la ieșirea din magazin, o serie de date vor fi prelucrate pentru constatarea și investigarea incidentului.

Putem prelucra: Datele de identificare, Datele Contact, Date privind relația cu vizitatorii.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a asigura securitatea adecvată a produselor și serviciilor noastre, de a investiga, preveni și raporta orice accesare frauduloasă, necorespunzătoare sau abuzivă și de a preveni riscul de pierderi financiare generat de accesări ilegale ori sustrageri de produse/date; interesele noastre legitime de a ne conforma obligațiilor și cerințelor legale cu privire la nivelul de securitate asigurat datelor și informațiilor prelucrate de noi, respectiv de a identifica și preveni incidentele, minimiza prejudiciile și exercita drepturile corelative în contextul unor situații de accesare neautorizată în orice mod a sistemelor/altor locații unde păstrăm informații; interesele legitime ale partenerilor care ne pun la dispoziție spațiile în care funcționăm, respectiv ale persoanelor fizice/juridice care reclamă anumite incidente care vă pot viza sau pot viza intervalul de timp în care ne-ați vizitat.

Cât vă păstrăm datele (în funcție de situația concretă): pe durata investigațiilor/procedurilor/auditurilor de securitate, inclusiv procedurilor de recuperare și ulterior soluționării pentru o durată de 3 ani; pe durata eventualelor litigii dacă este cazul, și 3 ani de la primirea unei decizii definitive, pe durata impusă de autoritățile publice, în limitele competențelor acestora; pe durata soluționării plângerilor/incidentelor de securitate și pentru o perioadă de 3 ani ulterior închiderii procesului de soluționare/investigare.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele: datele pe care vi le solicităm sunt obligatorii pentru soluționarea adecvată a situațiilor investigate. Refuzul de a furniza date poate duce la sesizarea autorităților competente pentru a obține datele necesare, ori chiar la interzicerea accesului dvs. în magazine.

 1. Apărarea drepturilor și intereselor noastre și conformarea cu cerințe legale/obligații legale specifice

Putem prelucra datele dvs. în contextul unor audituri externe oficiale/solicitări primite de la autorități publice/terțe părți cu interese legitime, inclusiv plângeri de la alte persoane din magazin, eventuale litigii ori alte proceduri oficiale, pentru a ne apăra drepturile și interesele. De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate pentru a ne conforma unor obligații legale specifice – arhivarea documentelor care țin de anumite investigații, cereri.

Datele utilizate pot fi toate datele legate de dvs. captate prin imaginile video ori colectate ulterior prin interacțiunea cu dvs., în funcție de context.

Temeiuri: interesele noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele, de a ne conforma solicitărilor oficiale, interesele legitime ale unor terțe părți dacă sunt justificate și nu aduc atingere intereselor dvs., respectiv interesul nostru legitim de a ne conforma obligațiilor legale/standardelor legale și obligațiile noastre legale specifice.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În principal, vom comunica datele Dvs. personale catre terți, doar in vederea asigurării desfasurării optime a relatiilor noastre contractuale și prestării de către aceștia a serviciilor contractate, dar si in vederea indeplinirii unor obligatii legale specifice. În fiecare caz, vor fi dezvăluite datele strict necesare prestării serviciilor ori pe care suntem obligați să le dăm, după confirmarea conformității listei de date de către DPO.

Destinatari comuni tuturor persoanelor vizate (Clienți, Vizitatori, Utilizatori Website, Parteneri):

 1. societăți de audit;
 2. autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar (inclusiv dacă legea ne impune) ori, după caz, o terță entitate sau organizație – dacă o atare dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare (spre exemplu, in situația in care primim o astfel de notificare si/sau adresa din partea autorităților publice centrale sau locale sau in legătura cu un litigiu in curs aflat pe rolul instanțelor de judecată din Romania, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de raportare fiscala, dezvăluirea datelor către ANSPDCP/ANPC în contextul unei plângeri);
 3. consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora;
 4. furnizori de servicii software/hardware și asistență IT; furnizori de servicii de instalare și mentenanță a echipamentelor/rețelelor; furnizori de servicii mentenanță servere – ex. pentru stocare, remediere incidente IT;
 5. furnizori de servicii de call center - pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră;
 6. furnizori de servicii de arhivare;
 7. Sport Vision d.o.o.
 8. Persoanele fizice care reclamă anumite situații, incidente care vă privesc dacă există o justificare pentru care să primească acces la date și acordarea accesului nu v-ar afecta drepurile dvs.

 

 1. Destinatari specifici
 1. Pentru Clienții Consumatori și Clienții Business persoane fizice:
 • Parteneri sau agenții implicate în livrarea produselor pe care le comandați de la noi (de exemplu, curierii sau alte firme de transport, poștă);
 • furnizori de servicii de printare;
 • furnizori de servicii de call center/ telesales
 • Clienții Business persoane fizice, pentru datele personalului lor;
 • Furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/sau efectuarea plăților aferente achizițiilor dvs. relative la produsele noastre.
 • In măsura in care alegeți sa utilizați plata prin serviciile puse la dispozitie de furnizorul Klarna, va informam ca acest partener poate avea acces partial la datele dvs in forma agregata pentru a analiza eligibilitatea dumneavoastră pentru categoria de plati aleasa. Mai multe detalii referitoare la modul in care datele dvs. va sunt prelucrate de acest partener puteti gasi consultând Politica lor de confidentialitate, aici: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ro_ro/privacy
 • furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/sau efectuarea plăților aferente achizițiilor dvs. relative la produsele noastre;
 • furnizori de servicii financiare – în contextul în care decideți să efectuați plata prin facilitatea de debitare directă a contului dvs. bancar;
 • Consultanți financiari si contabili
 • Platforme CRM
 • Platforme de administrare carduri de fidelitate/beneficii
 • în cazul unei fuziuni sau achiziții. În cazul în care suntem supuși unui proces de reorganizare sau de vânzare, vom furniza informațiile dvs. către organizația respectivă;
 • Partenerii din cadrul Programului Sport & Bonus (doar pentru Clienții membrii ai acestui program)
 • Terți parteneri cu care colaborăm pentru vânzarea produselor noastre: colectăm și combinăm informații pentru a monitoriza modul în care dvs. și alți Clienți utilizați produsele și serviciile noastre, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor noastre. Furnizăm aceste informații către terți (de exemplu, către furnizorii de conținut și publicitate), dar orice astfel de raportare către un terț nu va include informații care vă pot identifica ca persoană;
 • Furnizorii noștri de servicii de comunicații electronice - platforme de chat, aplicații de interacțiune cu clienții, platforme pentru transmiterea de e-mailuri ori mesaje automate;
 • Furnizori de Servicii de marketing & administrare conturi si platforme de Social Media (dacă aveți cont pe aceste platforme și accesați paginile noastre) – ex. agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală - organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind Clienții - pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la Clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre.

 

 1. Pentru Clienții Business:
 • Clienții Business persoane juridice pentru datele personalului și reprezentanților acestora;
 • Furnizori de Servicii de marketing & administrare conturi si platforme de Social Media (dacă aveți cont pe aceste platforme și accesați paginile noastre)

 

 1. Pentru Utilizatorii Site-urilor:
 • Platforme de Social Medial și alți terți ale căror cookies/alte tehnologii sunt plasate pe Site-uri (vedeți pentru detalii Politica noastră de cookies); https://www.sportvision.ro/module-cookie
 • Furnizori de Servicii de marketing & administrare conturi si platforme de Social Media (dacă aveți cont pe aceste platforme și accesați paginile noastre);

 

 1. Pentru Parteneri:
 • Platforme si servicii de contabilitate, gestiune, logistica, ERP;

 

 1. Pentru Vizitatori (inclusiv Clienți, Parteneri, Utilizatori Site-uri când vizitează magazinele) din magazine:
 • furnizori de servicii de pază și securitate – ex. accesarea imaginilor video în caz de incidente;
 • partenerii care ne închiriază spațiile pe care le utilizăm – precum Shopping centere sau magazinele, persoanele juridice din proximitatea magazinului nostru;

 

De asemenea, în scopurile descrise în Politica noastră de confidențialitate, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul Sport Vision.

 

TRANSFERURI DE DATE

 

Ca regulă datele sunt prelucrate și stocate în Uniunea Europeană ori în țări recunoscute ca oferind un nivel de protecție adecvat, cu excepția accesării acestora din Serbia de către Sport Vision d.o.o ori subcontractorii acestei entități. Asigurăm securitatea și confidențialitatea datelor dvs. în acest context prin încheierea clauzelor standard obligatorii aprobate prin Decizia CE 2021/2015 cu această entitate, disponibile la cerere.

 

CUM ASIGURAM SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE?

 

Suntem preocupati de protejarea datelor Dvs. personale. Acesta este ratiunea pentru care am implementat sau sunt in curs de implementare masuri adecvate care sunt destinate pentru a preveni accesul neautorizat, precum si utilizarea incorecta a datelor Dvs. personale.

Ne-am angajat sa luam toate masurile rezonabile si adecvate pentru a asigura securitatea datelor Dvs. personale impotriva furtului si accesului neautorizat al acestora si depunem toate eforturile necesare in acest sens. Realizam toate acestea prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice specifice, incluzand masuri de encriptare, anonimizare si data recovery/back up.

Daca suspectati folosirea neautorizata sau furtul datelor Dvs. personale va rugam sa ne informati imediat ce suspectati o astfel de activitate neautorizata. In acest sens, va rugam sa va adresati in prima faza protectiadatelor@sportvision.ro pentru a putea investiga situatia intervenita si pentru a va putea furniza ulterior informatii actualizate cu privire la stadiul solutionarii incidentului, precum si cu privire la pasii de urmat.

De asemenea, am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca angajatii nostri, toate companiile si organizatiile cu care lucreaza, isi exercita atentia cuvenita si au o constientizare legata de securitatea datelor. Sport Vision ofera instruire in domeniul securitatii datelor angajatilor sai la angajare si pe tot parcursul relatiei contractuale. Securitatea datelor cu caracter personal este prevazuta cu protocoale de access protejate prin parola, firewall-uri si mecanisme de control al accesului. Masurile de securitate fizica sunt luate impotriva amenintarilor externe si periferice. Modificarile aduse sistemelor informatice sunt inregistrate. Pentru a evita pierderile de date, au fost implementare mecanisme de back-up. Sistemele de informatii sunt scanate periodic pentru vulnerabilitati de securitate si orice vulnerabilitate detectata este eliminata. In cazul unei incalcari a securitatii informatiilor, neconformitatile sunt identificate imediat si se iau toate masurile necesare pentru a elimina si preveni repetarea acestor neconformitati.

 

PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE

În măsura în care îndeplinirea unora dintre scopurile de prelucrare de mai sus se va realiza prin utilizarea unor tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman, ce va duce la producerea unor efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă pot afecta în mod similar în mod semnificativ, prelucrarea va avea la bază consimțământul dumneavoastră expres pentru acest scop sau un alt temei legal, conform cerințelor legale. În acest sens, prezentul document va fi actualizat de fiecare dată când este necesar pentru a asigura informarea dumneavoastră corespunzătoare.

La acest moment nu utilizăm astfel de procese.

Pentru detalii cu privire la procesele decizionale automatizate, vă puteți adresa la următoarea adresă:protectiadatelor@sportvision.ro.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au împlinit cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

 

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Unul dintre principalele obiective ale RGPD este acela de a proteja si clarifica drepturile persoanelor fizice cu privire la protectia datelor personale.  Astfel, acesta prevede o serie de drepturi specifice pe care le aveți în legătură cu operațiunile de prelucrare pe care le desfășurăm:

 

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Totodata aveti dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate noua si care fac obiectul prelucrarii (dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca pentru orice alte copii solicitate de Dvs., se poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative).

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Sport Vision. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul de a retrage consimtamantul se refera la cazurile in care am obtinut consimtamantul de a procesa datele Dvs. personale pentru anumite activitati (de exemplu, in scop de marketing direct), puteti retrage acest consimtamant in orice moment si vom inceta sa desfasuram acea activitate anume daca nu consideram ca exista o baza legala alternativa pentru a justifica continuarea prelucrarii datelor Dvs. personale in acest scop, caz in care va vom informa despre aceasta conditie.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal si va vom informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

In realizarea acestui demers, vom comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va vom informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru.

In stransa legatura cu dreptul de acces si de rectificare/completare/stergere  a datelor cu caracter personal, Sport Vision ofera utilizatorilor inregistrati pe site-urile operate posibilitatea de a vizualiza, rectifica/completa /sterge datele cu caracter personal prin intermediul contului personal, in sectiunea "Contul meu".

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in unul din urmatoarele cazuri:

 • cand contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • in situatia in care Sport Vision nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in situatia in care v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza, caz in care va vom explica motivele noastre pe larg.

In realizarea acestui demers, vom comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va vom informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regasindu-se la punctul XII.

 

La cerere, veti primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate; puteti solicita si primi raspuns de la noi in orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email). Va rugam sa retineti faptul ca dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus, nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere - In cazul in care considerati ca drepturile Dvs. privind datele personale au fost incalcate, puteti, de asemenea, sa contactati si sa depuneti o plangere la autoritatea locala pentru protectia datelor fie pe email, la adresa anspdcp@dataprotection.ro, fie prin posta la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, Bucuresti.

 

MODIFICĂRI LA PREZENTA POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi modificări la anumite intervale de timp și poate fi actualizată de către Sport Vision, oricând si după cum va fi necesar. În toate cazurile insă, urmeaza să va informam in mod corespunzator.

 

CONTACT

Pentru intrebari legate de protecția datelor personale, pentru a va exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamație, contactați Sport Vision Trading SRL printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos.

 

Detalii pentru contactarea Sport Vision Trading SRL:
E-mail: protectiadatelor@sportvision.ro

Adresa corespondenta: Bd. Tudor Vladimirescu, nr 29A, Afi Tech Park 2, Et. 6, Sector 5, Bucuresti

În atentia: Sport Vision SRL – protecția datelor personale